Слободан Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Integracija pozadinskih servisa u Unity 3D razvojno okruženje
Одбрањен
26.11.2020.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Милан Видаковић