Слободан Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Интеграција позадинских сервиса у Unity 3D развојно окружење
Одбрањен
26.11.2020.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Милан Видаковић

Запослења

Makonda


Јуни 2015 - Август 2019

Two Desperados


Август 2019 - Тренутно запослење