Невен Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Карактеризација канала у бежичним и мобилним комуникацијама
Одбрањен
10.11.2017.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Систем паметног паркирања -концепт и један приступ имплементацији
Одбрањен
24.10.2018.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Ђорђе Бабић

Запослења

Računarski fakultet


Децембар 2017 - Децембар 2019

Parkiraj me


Јун 2016 - Тренутно запослење

Auto-Balkan


Јун 2015 - Септембар 2018

Telegroup Banja Luka


Март 2016 - Јун 2016

Elektromreža Srbije


Јуни 2019 - Тренутно запослење