Милан Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Систем за надзор и контролу радника у реалном времену
Одбрањен
05.10.2017.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Снежана Поповић

Запослења

HolyCode


Децембар 2014 - Тренутно запослење

Movu.ch


Новембар 2014 - Јануар 2019

Hohto labs


Април 2013 - Новембар 2014

Evroweb


Мај 2011 - Мај 2012

Holyerp


Јуни 2019 - Тренутно запослење