Горан Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Пројектовање 2D компјутерске игре употребом Java swing framework-a
Одбрањен
26.09.2011.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић