Дејан Мусић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Аrhitektura i implementacija WiF i tehnologije u MGN
Одбрањен
29.12.2008.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић