Дејан Мусић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Архитектура и имплементација WiFi технологије у MGN (Medical Grade Network)
Одбрањен
29.12.2008.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић