Владимир Митровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Перспективе развоја графичког окружења у Microsoft.NET 3.0 технологији
Одбрањен
25.01.2008.
Ментор
Др Владимир Филиповић
Комисија
Др Стеван Милинковић

Запослења

Dassault Systèmes 3DEXCITE


Фебруар 2012 - Тренутно запослење

2020


Јул 2009 - Април 2012

Xaoc Creative


Јануар 2007 - Септембар 2009

CET - Computer Equipment and Trade


Јануар 2008 - Мај 2009