Никола Митровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Модели развоја видео игара
Одбрањен
31.05.2023.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Зоран Фидановски