Никола Митровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Модели развоја видео игара
Одбрањен
31.05.2023.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
Др Зоран Фидановски