Миљан Митровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Израда мултиплатформских мобилних апликација коришћењем xamarin платформе
Одбрањен
16.11.2017.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Милош Јовановић

Запослења

Pexim


Април 2001 - Новембар 2002

Logic Communications Ltd.


Август 2004 - Јули 2007

Menoso


Август 2007 - Август 2009

Binary Entropy


Август 2009 - Тренутно запослење