Милена Митић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Истраживање употребљивости корисничког интерфејса информационог система глобалне студентске организације AIESEC
Одбрањен
27.09.2022.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Јелена Васиљевић

Запослења

AIESEC Serbia


Септембар 2020 - Јули 2022