Милан Митић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Процена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице за фиксни и бежични приступ
Одбрањен
22.07.2011.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

rootPlanet


Јул 2012 - Тренутно запослење