Александра Митић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Развој апликације за дигитално потписивање докумената коришћењем Etherium blockchain платформе
Одбрањен
07.07.2022.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла