Иван Милутиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Експонирање facebook података за семантички Web
Одбрањен
22.04.2010.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић

Запослења

SimpleDot


Октобар 2014 - Децембар 2017

Self-Employed


Новембар 2013 - Новембар 2014

OOYYO


Април 2009 - Октобар 2013

Omnilogika


Септембар 2008 - Април 2009

Omnilogika


2005 - 2010

Toggl Hire


Јануар 2018 - Тренутно запослење