Његован Миловић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Имплементација RAF data centra применом open source виртуелизационих решења
Одбрањен
28.10.2022.
Ментор
др Петар Бојовић
Комисија
др Ђорђе Бабић

Запослења

Računarski fakultet


Октобар 2020 - Тренутно запослење

Saga


Септембар 2022 - Тренутно запослење