Ивица Миловановић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Funkcionalno programiranje u Swift jeziku
Одбрањен
09.04.2015.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Драган Урошевић

Запослења

Limango


Јануар 2014 - Тренутно запослење

Texas A&M University


Јануар 2010 - Јул 2011