Александар Миловановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Неуро-еволуција са мењајућим топологијама
Одбрањен
05.03.2015.
Ментор
Др Драган Урошевић
Комисија
Др Јелена Васиљевић

Запослења

Microsoft


Март 2012 - Јул 2013