Дејан Милосављевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
CORE подсистем софтверског решења за аутоматизацију рада у ресторанима
Одбрањен
02.04.2007.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Душан Тошић

Запослења

Teranet


Август 2013 - Тренутно запослење

NRT Technology


Октобар 2011 - Август 2013

Tamenis


Октобар 2008 - Септембар 2011

EuroICC


Јун 2007 - Октобар 2008