Давид Милосављевић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер информационих технологија и система
Тема рада
Syber Security Veb апликација
Одбрањен
28.09.2022.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Мр Милош Милосављевић