Давид Милосављевић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Примена Laravel и TailwindCss технологија у изради веб апликација
Одбрањен
28.09.2022.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Милош Милосављевић