Јелена Милиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Употреба Joomla CMS-a у изради Web продавнице
Одбрањен
03.06.2011.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић

Запослења

Joubel AS


Октобар 2016 - Тренутно запослење

99designs


Август 2010 - Септембар 2016

Cofa Media


Август 2012 - Август 2013