Милан Милићевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Решавање пословне интелигенције у модерном пословању
Одбрањен
24.09.2020.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Снежана Поповић