Александар Миленовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Custom two-phase weblogin решење
Одбрањен
04.02.2021.
Ментор
др Милан Видаковићдр Бојана Димић Сурла
Комисија
др Бојана Димић Сурла