Тамара Миленковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
BCJR алгоритам декодовања
Одбрањен
25.10.2021.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Селена Вукотић