Милош Миленковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Klasterovanje JBoss aplikacionog servera
Одбрањен
04.02.2016.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милош Јовановић

Запослења

360T


Август 2016 - Тренутно запослење

GroundLink


Новембар 2008 - Јул 2016