Татјана Милановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација plugin-a за заказивање специфичне врсте чишћења са основом на Wordpress platformi
Одбрањен
15.11.2018.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла