Татјана Милановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Implementacija plugin-a za zakazivanje specifične vrste čišćenja sa osnovom na Wordpress platformi
Одбрањен
15.11.2018.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла