Марко Миладиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Bezbednost u Cloud Computing-u
Одбрањен
15.07.2011.
Ментор
Др Алемпије Вељовић
Комисија
Др Драган Шалетић