Тина Мијаиловић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Топографско бојење временски променљивог рељефа пројектором користећи повратну информацију из сензора дубине
Одбрањен
29.09.2016.
Ментор
др Владимир Миловановић
Комисија
др Милош Јовановић