Филип Мићуновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Дизајн и архитектура удаљених локација у Enterprise мрежи
Одбрањен
07.11.2012.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић