Ивана Медић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
29.01.2016.
Ментор
Комисија

Запослења

Allied Testing


Септембар 2014 - Фебруар 2017

Clariness


Фебруар 2017 - Октобар 2017

symphony.is


Октобар 2017 - Тренутно запослење