Тијана Медан

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Утицај вештачке интелигенције на радну снагу
Одбрањен
27.09.2022.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Душан Вујошевић