Адела Мазникар

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Анализа података у социјалним мрежама
Одбрањен
28.07.2010.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Милан Видаковић

Запослења

Facebook


Јун 2012 - Тренутно запослење

Sony


Септембар 2011 - Март 2012

Wowd


Фебруар 2009 - Септембар 2010