Вања Матовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Препознавање позе објекта помоћу модела дубоког учења за рачунарску визију
Одбрањен
25.10.2022.
Ментор
др Немања Илић
Комисија
Др Јелена Васиљевић

Запослења

Microsoft


Октобар 2021 - Фебруар 2022