Лука Матовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Реализација Web календара коришћењемGWT-a и Google Calendar API-a
Одбрањен
03.03.2011.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Стеван Милинковић

Запослења

EUROPOS


Август 2014 - Август 2017

First Mobile Affiliate


Фебруар 2013 - Август 2014

Esteh


Новембар 2011 - Јануар 2013

Freelancer


Јануар 2013 - 2013

PixelPush


Јул 2018 - Јун 2018

ShoDeck


Јун 2017 - Тренутно запослење

Testing For All


Мај 2020 - Тренутно запослење