Марко Матковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Развој wеб апликације-Job Finder која обезбеђује везе између потражилаца посла и послодаваца
Одбрањен
10.01.2020.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла