Немања Матановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Realizacija malicioznog i anti-malicioznog softvera za Windows x64 familiju operativnih sistema
Одбрањен
27.01.2016.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
др Јелена Васиљевић

Запослења

Energoprojekt Energodata


Јануар 2016 - Март 2018

AVS Solutions


Август 2018 - Септембар 2019