Иво Мартиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Имплементација CI/CD процеса за Java Spring апликацију
Одбрањен
25.10.2022.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
Горан Мартић

Запослења

Dragon Maritime Group


Фебруар 2022 - Март 2022

Avisto Eastern Europe


Октобар 2022 - Тренутно запослење