Вукашин Марковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Микросервисна архитектура у развоју серверског дела апликације за резервацију књига
Одбрањен
10.12.2021.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
Др Милан Видаковић