Веселин Марковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Мобилне мреже четврте генерације
Одбрањен
12.07.2021.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
др Селена Вукотић