Дејан Марковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Primena diversiti tehnika u mobilnim bežičnim mrežama
Одбрањен
25.11.2013.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић

Запослења

Allied Testing


Новембар 2017 - Јануар 2020

NCR Corporation


Новембар 2015 - Новембар 2017

Simon Power Line


Септембар 2014 - Новембар 2015

Upwork


Јуни 2013 - Тренутно запослење

Allied Testing


Јануар 2020 - Тренутно запослење