Ана Марковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Модел едукативног оквира за подршку сервисним архитектурама
Одбрањен
19.09.2018.
Ментор
др Бранко Перишић
Комисија
др Зоран Фидановски

Запослења

Računarski fakultet


Март 2016 - Тренутно запослење

United Nations


Септембар 2019 - Тренутно запослење

Alt Labs


2021 - Тренутно запослење