Ана Марковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Модел едукативног оквира за подршку сервисним архитектурама
Одбрањен
19.09.2018.
Ментор
др Бранко Перишић
Комисија
др Зоран Фидановски
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Проширење Open Grup мета-модела сервисне архитектуре контекст-зависном оркестрацијом
Одбрањен
27.12.2019.
Ментор
Др Бранко Перишић
Комисија
др Бојана Димић Сурла, др Милош Раденковић

Запослења

Računarski fakultet


Март 2016 - Тренутно запослење

United Nations


Септембар 2019 - Тренутно запослење

Alt Labs


2021 - Тренутно запослење