Стефан Мандић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Augmented Reality - Проширена стварност
Одбрањен
12.10.2023.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
др Немања Радосављевић

Запослења

Top 13


Октобар 2023 - Децембар 2023