Дејана Мандић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Условни неурални процеси
Одбрањен
06.09.2021.
Ментор
др Немања Илић
Комисија
др Јелена Васиљевић

Запослења

Levi9 IT Services


Април 2019 - Мај 2019

Google


Мај 2019 - Јули 2019

Računarski fakultet


Октобар 2019 - Јануар 2021

Max Planck Institute for Intelligent Systems


Јуни 2022 - Тренутно запослење