Никола Милановић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
15.10.2021.
Ментор
Комисија

Запослења

5CA


Септембар 2018 - Септембар 2020

Rare Crew


Септембар 2021 - Тренутно запослење