Николета Малајмаре

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Одбрањен
21.09.2022.
Ментор
Комисија