Дуња Мајсторовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Електронско гласање и идентитет
Одбрањен
20.10.2014.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Снежана Поповић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Simulacija i analiza mehanizama u okviru BGP protokola
Одбрањен
28.12.2016.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
др Ђорђе Бабић

Запослења

Računarski fakultet


Октобар 2014 - Децембар 2018

Telenor


Фебруар 2018 - Мај 2021

Cetin Srbija


Јули 2020 - Тренутно запослење

Siemens


Јуни 2021 - Тренутно запослење