Андреј Мацић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Неуралне мреже у клауду
Одбрањен
27.03.2024.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Милош Јовановић

Запослења

Endava


Новембар 2022 - Фебруар 2023