Никола Леро

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Преглед систма за управљање садржајем
Одбрањен
01.07.2011.
Ментор
Др Милимир Пјешчић
Комисија
Др Драган Шалетић