Кристијан Лазић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Симулациони модел система за обраду трансакција платних картица
Одбрањен
20.02.2014.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Радомир Јанковић