Александар Лазић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Бежични пренос података путем видљиве светлости
Одбрањен
15.09.2016.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
др Десимир Вучић