Синиша Лале

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Анализа DNS saobraćaja u lokalnoj računarskoj mreži
Одбрањен
29.03.2012.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Мирјана Радивојевић

Запослења

CET - Computer Equipment and Trade


2003 - Тренутно запослење

Računarski fakultet


Октобар 2012 - Тренутно запослење