Бранислав Лабовић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
02.07.2020.
Ментор
Комисија

Запослења

ABTS


Мај 2013 - Maj 2021

acolin


Maj 2021 - Тренутно запослење