Зорана Кушаковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
On-line Analytical Procesing-аналитичка обрада података
Одбрањен
23.09.2008.
Ментор
Др Драган Милетић
Комисија
Др Алемпије Вељовић

Запослења

Deutsche Bahn


Август 2014 - Јануар 2015

Catenate srl


Мај 2011 - Јануар 2015

Si.mobil


Март 2013 - Март 2014

Catenate


Мај 2011 - Јануар 2015

Swisscom


Март 2012 - Март 2013

TIBCO Software


Јануар 2011 - Мај 2011

Orthofix


Јануар 2009 - Јул 2009

Spinnaker


Јул 2007 - Август 2007